tirsdag 13. oktober 2015

Slik finn du fram til Vestlandstreff!


Vestlandstreff 2015 går føre seg i Eid Ungdomsskule på Nordfjordeid og har adresse Skulevegen 75. På kartet under er skulen markert med talet 1.


Når du kjem til Nordfjordeid på E39, køyrer du til du kjem til rundkøyringa ved kyrkja, på kartet merka med Nordfjordeid kyrkje.

Ved rundkøyringa ved kyrkja er det merka avkøyring til Sykehus, ta av dit. Køyr 50 m frå rundkøyringa og ta av mot høgre til Skulevegen. Køyr 350 m og du er FRAMME!! Legg også merke til at vegen er einvegskøyrd, så når du skal forlate området seinare, må du huske køyreretninga!!

Ved krysset Skulevegen står det også skilt til Vestlandstreff! Sjå etter det!

Parkering: Det er gratis å parkere i Eid. I området ved Ungdomsskulen er det mogleg å parkere ved Idrettshallen, ved Ungdomsskulen og ved barneskulen. Sjå også om der er nokon som står og viser veg til deg!

Om du vil legge inn GPS-koordinatar som Gule Sider oppgjev til Eid Ungdomsskule, finn du dei under her:


WGS84
61°54'43.1"N 5°59'13.1"E
WGS84 desimal (lat, lon)
61.911978, 5.98698
UTM32N
6868046, 341772
UTM33N
6897249, 27653
UTM35N
7043548, -589636

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar