tirsdag 5. mai 2015

Info om påmelding!

Vi har fått spørsmål om ein kan melde seg på pr epost.

Det står i invitasjonen at det er "bindande skriftleg påmelding".


Vi har no bestemt at ein epost også er å sjå på som bindande!

Då melder du deg på slik:


  • Brev der du legg ved påmeldingsskjemaet,  eller
  • Epost der du skriv inn dei opplysingane som trengs om namn, kursnr. og kva for måltid du bestiller.
Husk å setje opp alternative kurs i prioritert rekkefølge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar