søndag 9. november 2014

Kurs-slepp!

Vi er godt i gang med å få tak i gode kursholdarar til Vestlandstreffet, og etter kvart som vi gjer faste avtaler, så vil det komme info på sida her. Det vil seie at det dukkar opp namn og info med jamne mellomrom framover no, så følg med på sida!

Vi kan ikkje love at det blir kurs i "Bildekorering", men vi legg opp til at alle skal kunne finne noko som kan være med på å utvikle hobbyen deira.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar